Groep 3/4


Voor beide groepen een jaar waarin veel dingen nieuw zijn. In groep 3 krijgen de leerlingen een eigen werkplek en werken ze langer aan een taak. We leren de beginselen van lezen, spellen, schrijven en rekenen. Groep 4 maakt kennis met nieuwe vakken. ' Staal' voor taal en spelling en 'Station Zuid' voor technisch lezen. Bij rekenen wordt de getallenlijn uitgebreid en leren kinderen de rekentafels. De hoofdletters worden aangeboden en we gaan mooie, lange zinnen maken. Natuurlijk zijn we ook een hele groep en hebben we aandacht voor het geheel; gymmen, dansen, spel, spelend leren, samenwerken, creatieve vakken, wereldoriënterende thema's, noem maar op.
 

Juf Saskia Ziggers         en      juf Emma Pardijs