Groep 4

Juf Annelies Groothaar en juf Marleen Kevelham

In groep 4 hebben een aantal nieuwe vakken en methoden. De kinderen krijgen taal en spelling via de methode ‘Staal’. Daarnaast staat technisch en begrijpend lezen op het rooster. In groep 3 zaten deze vakken vooral in de methode ‘Veilig leren lezen’.

Rekenen doen we via de methode ‘Wereld in getallen’. Dit maken we op chromebooks. Dit jaar leren de kinderen bij rekenen de sommen te maken tot 100, ze leren de tafels van 1, 2, 3, 4, 5, en 10, daarnaast komt de klok aan de orde (kwartieren en digitaal klokkijken) en ook het meten komt aan de beurt.

Groep 4 gaat leren dit jaar te werken met een weektaak. Dit om het zelfstandig werken van de kinderen te bevorderen en verantwoordelijk te leren zijn voor je eigen werk.

Op de dinsdag hebben we gym in de gymzaal en op de donderdag in de speelzaal. Op de woensdag hebben we cultuurlessen waar de kinderen onder andere veel gaan leren over: muziekinstrumenten, fotografie, programmeren en handvaardigheid.

We starten iedere ochtend met een inloop. Vanaf 8.20 uur is iedereen van harte welkom in de klas. De kinderen kunnen even met elkaar aan de praat of alvast beginnen met de taak die staat op het digibord.

Ook werken we vaak met coöperatieve werkvormen zo kunnen we veel van elkaar leren! 

 We gaan er samen een fijn, gezellig en leerzaam jaar van maken!