Oudergesprekken 2021-2022 

 

Groep 

Dag/dagen 

Data (6 data invullen) 

 

1/2a 

 

woensdag 

27okt 

24 nov 

2 februari 

16 maart 

18 mei 

22 juni 

 

1/2b 

 

In de week van: (verspreid over meerdere dagen voor en na schooltijd) 

 

11 oktober 

22 november 

31 januari 

14 maart 

16 mei 

20 juni  

 

 

3 

 

Maandag 

Dinsdag 

Na schooltijd en ś avonds 

4/5 oktober 

22/23 november 

7,8 febr. 

21, 22 maart 

9,10 mei 

27,28 juni 

 

4 

 

Maandagmiddag 

dinsdagavond 

 11/12 oktober 

22/23 november 

1/7 februari 

14/15 maart 

9/10 mei 

20/21 juni 

 

4/5 

 

Donderdagmiddag en avond 

14 oktober 

25 november 

3 februari 

24 maart 

19 mei 

30 juni 

 

5 

 

Dinsdag, woensdag 

12 oktober 

23 november

1 en 2 februari 

15 maart 

10 mei 

21 juni en 22 juni 

 

6 

 

Maandag en dinsdag (avond/middag) 

12 okt  

1 nov 

17 jan 

febr 

21 maart 

16 mei 

21 juni 

 

6/7 

 

 

12-10, 23-11, 01-02, 22-03, 17-05, 28-06, voorlopig adviesgesprekken nog in te plannen in juni/juli  

 

7 

 

 

12-10, 16-11, 01-02, 22-03, 17-05, voorlopig adviesgesprekken nog in te plannen in juni/juli 

 

8 

 

 

maandag/dinsdag  

11-10, 02-11, 17-01, 31-01 

Verwijsgesprekken VO week 8 en 10